• THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

  Trước hết, Công ty TNHH MTV ZODI xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng Qúy công ty trong thời gian qua. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay công ty TNHH MTV ZODI xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới quý khách hàng và đối tác như sau:

  CÔNG TY TNHH MTV ZODI

  MST: 0313417546

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —– o0o —–

  CÔNG VĂN

  THÔNG BÁO
  Về việc thay đổi tên Công ty

  Kính gửi: Qúy khách hàng và quý đối tác

  Trước hết, Công ty TNHH MTV ZODI xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng Qúy công ty trong thời gian qua. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay công ty TNHH MTV ZODI xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới quý khách hàng và đối tác như sau:

  Điều 1: Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết.

  Tên công ty cũ:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ZODI

  Tên giao dịch cũ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ZODI

  Tên viết tắt cũ:    CÔNG TY TNHH MTV ZODI

  Nội dung đã thay đổi:

  Tên công ty:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI LINNA CAMLAM

  Tên giao dịch:  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI LINNA CAMLAM

  Tên viết tắt:          CÔNG TY TNHH SX-TM LINNA CAMLAM

  Ghi chú:               Địa chỉ công ty và số ĐKKD không đổi

  Điều 2: Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 Công ty TMHH MỘT THÀNH VIÊN ZODI chính thức đổi tên CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI LINNA CAMLAM theo các thông tin đã sửa đổi, các thông tin cũ về công ty không còn có giá trị pháp lý kể từ ngày 13 tháng 5 măm 2019, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với khách hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

  Điều 3: Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 kính đề nghị quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi

  Điều 4: Việc đổi tên công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch , quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thết quý công ty có thể thực hiện bổ sung các phụ lục Hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

  Vậy công ty chúng tôi xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

  Xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                                                                                                             Giám đốc

   

                                                                                   

   

                                                                                                                                    NGUYỄN MẠNH HÙNG

                                                                                      

   

   

   

   

   

  Ngày đăng: 15-05-2019 242 lượt xem
0937 625 626 Mr Hùng