• ĐIỂU KHOẢN CHUNG

  Để bảo vệ quyền lợi cho đôi bên một cách hợp pháp. Công ty TNHH MTV ZODI chúng tôi đưa ra các điều khoản chung, áp dụng trong việc Hợp đồng mua bán, thống nhất và ký kết.

  Điều khoản chung - zodi.vn

  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  - Hợp đồng được hai bên nhất trí thông qua và cam kết thực hiện đúng, đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  - Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thay đổi các điều khoản thì hai bên cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu hai bên không giải quyết được thì đưa ra Tòa án kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Phán quyết của Tòa án là kết quả cuối cùng, buộc các bên phải thi hành. Bên thua kiện phải chịu mọi chi phí khiếu kiện.

  - Mọi thay đổi hoặc bổ sung điều khoản hợp đồng này sẽ được cụ thể thông qua ký phụ lục hợp đồng.

  - Hợp đồng có giá trị từ ngày hai bên ký hợp đồng và hợp đồng mặc nhiên được thanh lý khi  Hai bên thực hiện hoàn tất các điều khoản trong hợp đồng..

  - Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

  Ngày đăng: 24-04-2017 2,089 lượt xem
0937 625 626 Mr Hùng